Wat doet de actiecommissie (AC)?

Het voorbereiden van een werkvakantie is veel werk en er komt van alles bij kijken. Om al die dingen in goede banen te leiden is er een AC gevormd, bestaande uit vijf Ichtusleden en een volwassen lid vanuit de gemeente. 

De voorzitter projectplanner van de commissie is Niels van Felius. Hij houdt overzicht over de algemene planning van acties en andere activiteiten en ziet erop toe dat taken op tijd worden uitgevoerd en afgerond. Ook leidt hij de AC-vergaderingen.

Anne den Hartog is de secretaresse. Zij maakt agenda’s voor de vergaderingen en vat de soms ietwat chaotische discussies en ingewikkelde vraagstukken die in de vergaderingen langskomen samen in geordende notulen met duidelijke actiepunten. Ook beheert ze de mail en zorgt ze ervoor dat onze Facebookpagina up-to-date blijft.

Voor een werkvakantie moet veel geld bij elkaar gespaard worden. Het overzicht over alle inkomsten en uitgaven wordt bewaard door Natalie Puper, die de rol van penningmeester op zich genomen heeft. Zij houdt in de gaten of de gerealiseerde opbrengsten van acties, sponsoring, giften en de eigen ledenbijdrage vanuit Ichtus nog in lijn zijn met de begroting en legt hiervan verantwoording af aan het college van kerkrentmeesters (CvK) van onze gemeente.

Bij de voorbereidingen voor een werkreis zijn veel mensen betrokken. Denk bijvoorbeeld aan de Ichtusleden zelf, hun ouders, de kerkelijke gemeente, reisorganisatie Livingstone, beheerders van kerkgebouwen, de mensen die voor ons al het printwerk verzorgen, de redacties van kerkbode en kranten, noem het maar op. Desiree de Bruin legt contact met al deze partijen en zorgt dat iedereen op tijd van de juiste informatie is voorzien. Ook is ze aanspreekpunt voor alle vragen, klachten en initiatieven die opkomen vanuit Ichtus- en gemeenteleden. 

Duncan Kilwinger is onze verkoper en onderhandelaar en hij is daarom verantwoordelijk voor de sponsoring. Met een sponsorplan op zak gaat hij bedrijven en ondernemers af om het benodigde bouwbudget bij elkaar te krijgen. Daarnaast is hij coördinator en aanspreekpunt voor alle doorlopende acties, zoals huiswerkbegeleiding, de taarten-, statiegeldbonnetjes- en wc-rollenactie en de oppaspoule. 

Tot slot worden we tijdens vergaderingen met raad en daad bijgestaan door Peter Lobbezoo, die in theorie alleen advies uitbrengt wanneer iets van de rails dreigt te raken, maar in de praktijk ons hele zooitje ongeregeld in het gareel houdt, nadenkt over zaken die wij in ons jeugdig enthousiasme over het hoofd zien en die ons zo al adviserend subtiel de goede kant op helpt.