Wat doet Livingstone?

Livingstone is een christelijke reisorganisatie die sinds 1999 werkvakanties voor jongeren aanbiedt. Inmiddels werken zij in ongeveer veertien landen verspreid over de hele wereld. Een van hun belangrijkste beeldmerken is dat zij werken op basis van gelijkwaardigheid. Wij gaan niet als ‘rijke Westerlingen’ onze ‘arme Oosterburen’ helpen, maar we gaan intensief met elkaar samenwerken en samen bouwen aan een stukje hoop en toekomst.

Livingstone werkt met lokale gemeenschappen. Ze hebben direct contact met de schooldirecteuren, dominees, politieagenten, missiewerkers en burgemeesters ter plekke. Deze lokale partners staan middenin hun gemeenschap en weten wat er nodig is. Lokale gemeenschappen hebben lokale vraagstukken. Er kan behoefte zijn aan basisvoorzieningen of aan een (vak-)school, mensen kunnen problemen hebben met werk en inkomen of de zorg voor ouderen of kinderen kan een probleem zijn. 

Livingstone werkt met lokale leiders die voor en met hun gemeenschap concrete, goed doordachte plannen hebben gemaakt. Plannen die zo kleinschalig zijn als de gemeenschap is en die op veel lokaal enthousiasme kunnen rekenen. Livingstone werkt graag met hen mee aan hun plannen en onder hun leiding. Met gezamenlijke energie zetten zij zich in om concreet iets te betekenen voor mensen en om de gemeenschap als geheel te helpen ontwikkelen. 

Lokale mensen zijn hierbij intensief betrokken. Omdat lokale organisaties de plannen voor hun gemeenschap zelf ontwikkeld hebben, voelen zij zich er ook verantwoordelijk voor. De partners werken vaak al veel langer aan deze plannen en het werk van de Nederlandse teams (zoals o.a. wij komende zomer zullen zijn) sluit daar mooi bij aan. Ook als de teams weer naar huis zijn, gaat het werk door. Lokale organisaties zijn en blijven eigenaar van het project.

Door deze kleinschalige en lokale aanpak worden Nederlandse jongeren die meegaan op reis snel door de lokale bevolking gewaardeerd en opgenomen in het gemeenschapsleven. Deelnemers krijgen hierdoor een intensieve cultuurervaring. Door de persoonlijke band die ontstaat, gaan deelnemers zich ondanks alle verschillen thuis voelen in een soms totaal andere cultuur. 

Daarnaast is Livingstone in de eerste plaats een reisorganisatie en geen hulporganisatie. Allerlei praktische zaken, zoals vliegtickets, vervoer, accommodatie, etc. worden door Livingstone voor ons geregeld. Goede organisatie en veiligheid komen daarbij in alle aspecten van de voorbereiding en de reis zelf terug. Reisleiders worden uitgebreid gescreend en hebben een V.O.G. nodig, voor alle reizigers is er een verplichte deelnemerstraining, tijdens de reis is er 24/7 een calamiteitendienst bereikbaar en Livingstone heeft allerlei waarborgen en verzekeringen om de reis goed en veilig te laten verlopen. Dat maakt Livingstone een organisatie waar je op kunt bouwen.

Voor meer informatie over Livingstone verwijzen wij u graag naar de officiële website: www.lst.nl.