⚠ De werkvakantie en het coronavirus

Net als de rest van de wereld hebben we ook binnen Ichtus te maken met alle maatregelen rondom het coronavirus. Veel geplande activiteiten kunnen daardoor niet doorgaan en veel dingen die al heel lang geregeld leken te zijn, zijn ineens onzeker. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het virus en de betekenis daarvan voor onze werkvakantie.

De reis

De vertrekdatum van onze reis is 24 juli. Op dit moment is die datum nog te ver weg om in te kunnen schatten of we wel of niet richting Wit-Rusland kunnen vertrekken. De uiteindelijke beslissing hierover wordt uiterlijk twee maanden voor vertrek (eind mei) gemaakt door Livingstone. Tot dat moment gaan we er in alle voorbereidingen vanuit dat de reis doorgaat zoals gepland. Livingstone heeft op de eigen website ook een coronapagina ingericht met actuele informatie en antwoorden op veel gestelde vragen.

De actiedagen

Omdat het vanuit de overheidsmaatregelen tot 1 juni niet is toegestaan om evenementen te organiseren, zullen er tot die tijd geen actiedagen gehouden worden en gaan alle geplande acties voorlopig niet door. Deze acties worden achter de schermen wel voorbereid, waarbij ‘achter de schermen’ vrij letterlijk genomen dient te worden, aangezien dit via online vergaderingen gebeurt. Op deze manier kunnen we direct weer van start gaan met actievoeren zodra de maatregelen worden opgeheven. Ook zijn we aan het nadenken over nieuwe acties die we online of digitaal kunnen uitvoeren. Zodra we hier meer concrete plannen over hebben, zullen we dit communiceren via deze website en de kerkbode. 

De doorlopende acties

Ook rondom de doorlopende acties zijn er wat lichte aanpassingen. De oppascentrale bieden we voorlopig niet aan, huiswerkbegeleiding alleen via een digitale verbinding. Taarten en wc-rollen kunt u nog wel bij ons bestellen via de gebruikelijke wegen.

De financiën

Natuurlijk is de komst van het coronavirus ook een financiële tegenvaller. Toch kunnen we met dankbaarheid zeggen dat de eerdere acties stuk voor stuk resulteerden in een opbrengst die hoger was dan we hadden begroot, zodat we op dit moment financieel gezien geen acuut probleem hebben. We willen iedereen die tot nu toe bijgedragen heeft aan onze werkvakantie hier dan ook via deze route heel hartelijk voor bedanken. We danken bovenal ook God, Die hierin Zijn voorzienigheid laat zien. Dit betekent echter niet dat het financiële plaatje al helemaal rond is en we hopen ook nu op uw steun te mogen blijven rekenen.

Helpt u mee?

Hoe kunt u die steun aan ons project op dit moment vormgeven? Het allerbelangrijkste is door uw gebed. Stabilisatie van de situatie rondom het virus, wijsheid bij regeringen en andere machthebbers, veiligheid en bescherming voor de mensen hier en daar, kracht en gezondheid voor medewerkers in de zorg; dit zijn allemaal zaken die in Wit-Rusland net zo hard of misschien nog wel harder nodig zijn dan in Nederland en die ons menselijk kunnen en denken ver te boven gaan. Daarnaast hopen we ook op uw financiële steun te mogen rekenen in de vorm van een gift, bestelling van wc-rollen of taarten of bij deelname aan de nieuwe online acties die nog opgezet gaan worden. 

Tot slot

Wat er verder ook gebeuren mag, we mogen met de dichter van psalm 121 zeggen: ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij waakt over je leven, de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.’ In dat vertrouwen zien we de verdere voorbereidingen voor onze reis tegemoet.