Uitkijkpost 3 – februari 2021

12-02-2021

Het is weer de hoogste tijd voor een nieuwe Uitkijkpost! In de afgelopen maanden is er een hoop gebeurd rondom de werkvakantie en hiervan brengen we u graag op de hoogte.

Terugblik acties

In de laatste paar maanden van 2020 hebben we in totaal drie acties gedaan. Zaterdag 21 november 2020 was de tompoezenactie. Het was even spannend of we die dag als Ichtus bij elkaar mochten komen om de tompoezen in te pakken, maar de tijdelijk aangescherpte maatregelen werden in de week voor de actie gelukkig weer versoepeld. Daarom gingen we, gewapend met mondkapjes en handschoenen, aan de slag om de 415 bestelde tompoezen in te pakken. Daarna hoefden de bestellingen alleen nog maar bezorgd te worden bij gemeenteleden thuis of te worden opgehaald in de Pauluskerk. Het was erg leuk om elkaar als Ichtus en gemeente weer even te zien! De tompoezen van bakker De Vos vielen goed in de smaak en brachten in totaal uiteindelijk €293 op.

In december gingen we opnieuw aan de slag. Vlak voor de kerst hebben we een enorme berg van rond de 600 kerstkaarten mogen sorteren, die daarna door de leden bezorgd zijn in Leerdam en omgeving. Deze actie resulteerde in de mooie opbrengst van €330. Op oudejaarsdag staken we de handen uit de mouwen en hebben we oliebollen gebakken. In de loods van de familie Puper ontstond een heuse productielijn van beslagmixers, bakkers, inpakkers en bezorgers. De aanwezige leden werkten als een geoliede machine samen en binnen een paar uur waren alle bestelde oliebollen gebakken en vervolgens bezorgd of opgehaald. De oliebollenactie heeft €515 opgeleverd. Uiteindelijk mochten we het jaar zo, ondanks alle beperkingen en hygiënevoorschriften, toch feestelijk met elkaar afsluiten.

Bijbelstudieavond met Hessel

Op zondagavond 6 december 2020 kwam Hessel, onze contactpersoon bij Livingstone, langs tijdens een Ichtusavond. Deze avond mochten wij ‘in het echt’ houden in de Rehobothzaal van de Pauluskerk. Omdat het bijna Kerst was, begonnen we de avond met een spoedcursus Russisch voor beginners en hebben we de volgende kerstgroet opgenomen: Благословенное Pождество и с Новым годом (in het Nederlands: gezegende Kerst en gelukkig nieuwjaar). Hessel heeft deze groet doorgestuurd naar Sergey en Luba, onze partners in Wit-Rusland.

Daarna nam Hessel het woord en kregen we een update over de huidige situatie in Wit-Rusland. Het is daar nog steeds erg onrustig. In de afgelopen maanden zijn ook enkele van de partners met wie Livingstone samenwerkt zonder duidelijke reden opgepakt. Inmiddels zijn zij ook weer vrij, maar het geeft aan hoe grimmig de situatie op dit moment is. Nog steeds zijn er geregeld protesten en het leger en de politie zijn continu aanwezig in de straten.

Shkuntiki ligt in een dunbevolkte, arme regio waar het politiek gezien rustiger is en de mensen daar bleven tot nu toe buiten schot. Wel hebben ze te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Het land is regelmatig in lockdown en omdat veel mensen werken als dagloner, verdienen zij op die dagen geen geld en is er ook geen eten en brandhout. In de vorige Uitkijkpost vertelden we dat Livingstone een noodhulpactie was begonnen voor de getroffen gezinnen. Tijdens de avond van 6 december deelde Hessel een kort filmpje, waarin te zien was hoe onder andere Sergey voedselpakketten uitdeelde bij de gezinnen rondom Shkuntiki, die waren bekostigd met het geld dat hij van Livingstone kreeg. Hij en zijn vrouw zetten zich in om waar ze kunnen te voorzien in de behoeften van de gemeenschap en op dit moment zijn zij, net als veel mensen in Wit-Rusland, vooral bezig met overleven. Hessel deelde tijdens de avond een aantal dank- en gebedspunten met ons namens Sergey en Luba. Aan het einde van deze Uitkijkpost kunt u die terug vinden, zodat we met elkaar voor hen kunnen bidden.  

We hebben die avond ook met elkaar gelezen uit Jeremia 29: 1-14. Dit gedeelte is geschreven ten tijde van de ballingschap. Het volk kreeg via Jeremia van God te horen dat ze 70 jaar als vreemdelingen zouden wonen in het land waarheen ze waren weggevoerd. Niemand van de huidige generatie zou ooit meer terugkeren naar Israël, hun thuisland. Maar tegelijkertijd gaf God het volk een opdracht: bouw huizen, leg tuinen aan en krijg kinderen in dat vreemde land. Bovenal kreeg het volk de opdracht om vrede te zoeken voor de stad waarheen ze weggevoerd waren en voor haar inwoners te bidden. Er zou namelijk een tijd komen dat God weer naar Zijn volk om zou zien. God geeft een toekomst vol van hoop, ook als daar nu nog niets van te zien is. Zo mogen ook wij alle voorbereidingen voor onze werkvakantie in Gods handen leggen, erop vertrouwend dat onze moeite niet tevergeefs is en dat God onze inzet hoe dan ook ergens voor kan gebruiken. Of dat nu deze zomer is of op een ander moment.

Planning acties

Zoals blijkt uit het voorgaande gedeelte, is de politieke situatie in Wit-Rusland nog steeds instabiel. Ook de situatie rondom corona in zowel Nederland als Wit-Rusland ziet er niet gunstig uit. Op 19 maart laat Livingstone ons definitief weten of de reis geannuleerd moet worden en hoewel we nog steeds geloven in een God van wonderen, houden we er puur menselijk gezien ernstig rekening mee dat we ook dit jaar niet kunnen afreizen naar Wit-Rusland. Dat is ontzettend balen, voor iedereen, dat snappen we. Maar voor ons als AC is dat geen reden om nu dan ook maar niks meer te doen.

In de vorige kerkbode heeft u kunnen lezen dat we ervoor gekozen hebben om ons tot aan 19 maart in te zetten om de financiën voor het project helemaal rond te krijgen. We willen de fase van actievoeren, die inmiddels bijna twee jaar lang geduurd heeft, gaan afronden. Daarin hebben we veel gevraagd, zowel van u als gemeente als van de Ichtusleden, en dankzij uw steun mochten we ook veel ontvangen. In onderstaand overzicht is te zien hoeveel geld er al binnen is via de rekening van Ichtus en de crowdfundingspagina’s. We zijn dankbaar voor al die giften, groot of klein. Samen maken die dat we op dit moment in totaal nog maar €1735 euro op hoeven te halen.

Financieel overzicht werkvakantie aan de linkerkant kunt u zien hoe het budget voor de werkvakantie is opgebouwd. Aan de rechterkant kunt u zien hoe ver we inmiddels zijn met het ophalen van dit budget. Op dit moment moeten we nog €1735, ongeveer 4% van het totaalbedrag.

Los van opbrengsten uit de doorlopende acties en giften, die nog steeds regelmatig op de rekening van Ichtus binnen druppelen, willen we nog twee afrondende acties gaan doen. Acties waarbij we niet alleen geld ophalen, maar ook een stukje verbinding kunnen leggen in de gemeente, juist nu dat in deze tijd zo belangrijk is. Op 20 februari organiseren we daarom een online pubquiz. We hopen vervolgens op 13 maart af te sluiten met een autowasactie. We gaan op zoek naar manieren om hier binnen alle geldende maatregelen een gezellige en geslaagde dag van te maken. We hopen ook nu nog op uw steun te mogen rekenen en we zien u graag terug bij de laatste twee acties, online of ‘in het echt’!

Reisleiders weer compleet

We kunnen als groep niet zonder reisleiders. Na de annulering van de reis vorig jaar gaf Marjolijn Molenaar aan niet als reisleider bij ons project betrokken te kunnen blijven. Inmiddels hebben we een nieuwe reisleider gevonden. Marije van Dam neemt het stokje over en maakt samen met Marieke Kortleven, Harm-jan de Bruin en Erik den Hartog het reisleidersteam weer compleet!

Afgelopen zomer heeft er ook een wisseling van de wacht plaatsgevonden in de AC zelf. Duncan Kilwinger heeft na twee jaar zijn taken voor de AC afgerond. Zijn positie binnen de AC is overgenomen door Perrin Rietveld en hij is het nieuwe aanspreekpunt voor de sponsoring en de doorlopende acties.

Na maart

De laatste vraag voor deze Uitkijkpost is hoe we verder gaan na 19 maart. Over die vraag willen we alle deelnemers inspraak geven. Het is namelijk niet de reis van de AC, maar van heel Ichtus. In principe kunnen we de reis kosteloos doorschuiven naar 2022, maar we realiseren ons dat sommige deelnemers dan niet meer mee kunnen of willen. Op dit moment zijn we als AC achter de schermen daarom alle opties die we hebben in kaart aan het brengen, inclusief de gevolgen die elk van deze opties met zich meebrengt. Omdat ook wij niet precies weten hoe de komende paar maanden gaan lopen, zijn dit geen volledig uitgewerkte plannen met data, tijden en locaties. Het zijn in grote lijnen de routes die we na maart kunnen gaan volgen. Deze ‘routekaart’ zullen we aan de leden voorleggen en we beslissen vervolgens met zijn allen of en hoe we verder willen. Van deze beslissing zullen we u als gemeente vervolgens op de hoogte brengen in een nieuwe Uitkijkpost.